Gujarati poem

અજીબ છે લોકો અહીંયા,

કે પછી હું જ ના સમજ છું
કાઢી ને ભૂલો ભગવાન ની,
પાછો એને જ પૂજે છે તું,
શોધે સુખ ને અહીંયા ત્યાં,
બધે ફાંફાં મારે તું,
તારા અંદર જ જે વસ્યું,
એની શોધ ખોળ કેમ ના કરે તું,
દુઃખડા ગાવા જેની આદત,
અને કપાળ માં કૂવો જેની આવડત,
એવા રોગ થી હમેશા પીલાય છે તું,
ઝેરી પ્રદૂષણ છે આ,
જે તારી અંદર જ ઉછરે છે,
સફાઇ કરે છે રસ્તા ની ,
પણ અંદર નો કચરો કેમ સાફ ના કરે તું,
ખબર બધી બધાને પડે અહીંયા,
ગલી – ગલી માં વસે છે ગાંધી અને નહેરુ,
પણ જ્યારે વર્તન ની વાત આવે,
ત્યારે ફસ્કી જાય છે તું,
સાદા સરળ વાક્યો મારા,
અને સાદો એનો અર્થ,
જો સુધરીશ નહીં અહીંયા તું,
તો થઈ જશે તારું અનર્થ.
©Devika parekh

Advertisements

2 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s